Το 16ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πυρηνικής Φυσικής, σε συνέχεια της επιτυχημένης πορείας του θεσμού, θα πραγματοποιηθεί εφέτος στην Αθήνα κατά το διήμερο (Παρασκευή και Σάββατο) 26 και 27 Μαίου 2006. Η διοργάνωση του θα γίνει από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η κατανόηση της Ισχυρής Αλληλεπίδρασης, της δομής και της σταθερότητας της πυρηνικής ύλης μέσω θεωρητικών υπολογισμών και πειραματικών διατάξεων παραμένει στο προσκήνιο της επιστημονικής προσπάθειας, παράλληλα με τις πλείστες εφαρμογές στα πεδία της μελέτης αστροφυσικών φαινομένων, της ιατρικής, της μελέτης των υλικών, της παραγωγής ενέργειας και άλλων. Η ενημέρωση των συναδέλφων και η ανταλλαγή ιδεών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την προαγωγή της έρευνας στους χώρους αυτούς μαζί με την σύσφιξη των σχέσεων και τη δημιουργία νέων συνεργασιών μεταξύ των ελληνικών εκπαιδευτικών & ερευνητικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή. Τέλος, καθοριστική για το μέλλον της έρευνας αυτής θεωρείται η ενημέρωση των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών και η ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στις ερευνητικές προσπάθειες που διεξάγονται στον ελλαδικό χώρο.

Το Συμπόσιο θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο "Αριστοτέλης" του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πανεπιστημιούπολη (περιοχή Ζωγράφου). Θα περιλαμβάνει προφορικές παρουσιάσεις διάρκειας 15-20 λεπτών και παρουσιάσεις σε αφίσα από ερευνητές από την Ελλάδα και το Εξωτερικό οι οποίες θα δημοσιευτούν σε Τόμο Πρακτικών στην Αγγλική.


Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής στο Συμπόσιο.

Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου θα διεξαχθεί η Ετήσια Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρίας Πυρηνικής Φυσικής και οι Αρχαιρεσίες για το Διοικητικό Συμβούλιο.
Παράλληλα, υπάρχει η πρόθεση διοργάνωσης δύο συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης με θέμα:
1. Προοπτικές Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας στην Πυρηνική Φυσική στην Ελλάδα,
2. Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Πυρηνική Φυσική στην Ελλάδα.

Σημαντικές Ημερομηνίες

20 Μαρτίου 2006: Έναρξη δήλωσης συμμετοχής & αποστολής περίληψης ανακοίνωσης
5 Μαίου 2006: Λήξη δήλωσης συμμετοχής & αποστολής περίληψης ανακοίνωσης
26-27 Μαίου 2006: Συμπόσιο
31 Ιουλίου 2006: Λήξη αποστολής εργασίας για τα Πρακτικά
Τέλος 2006: Έκδοση Τόμου Πρακτικών

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι/ες επιθυμούν στέγαση κατά τις ημέρες του συμποσίου να δηλώσουν συμμετοχή το ταχύτερο δυνατό, αναφέροντας παράλληλα τις ημερομηνίες κατά τις οποίες επιθυμούν να στεγαστούν. Γίνεται προσπάθεια να εξασφαλιστεί στέγαση στις Φοιτητικές Εστίες Πανεπιστημιούπολης (Ιλίσια).