Οι Συνάδελφοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν την εργασία τους σε προφορική ομιλία ή σε αφίσα καλούνται να αποστείλουν μέχρι τις 5 Μαίου 2006 με email στην Οργανωτική Επιτροπή ( hnps@phys.uoa.gr ) αρχείο Word document το πολύ μίας σελίδας στην Αγγλική στο οποίο να αναφέρονται:

Γλώσσα παρουσίασης ομιλίας είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Για διευκόλυνση των συμμετεχόντων συναδέλφων από το εξωτερικό προτείνεται τα κείμενα των διαφανειών των ομιλητών καθώς και των αφισών να προετοιμαστούν στην Αγγλική.