Οι Συνάδελφοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Συμπόσιο καλούνται να αποστείλουν μέχρι τις 5 Μαίου 2006 με email στην Οργανωτική Επιτροπή ( hnps@phys.uoa.gr ) συμπληρωμένο το έντυπο δήλωσης συμμετοχής.