*      
16o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Αθήνα, 26-27 Μαΐου 2006
Συνεδριακό Κέντρο "Αριστοτέλης", Τμήμα Φυσικής
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ