Οι Θεματικές Ενότητες που περιλαμβάνονται στο Συμπόσιο είναι θεωρητικού και πειραματικού περιεχομένου και αφορούν κυρίως: