Χορηγοί του Συμποσίου


Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Πολιτισμού

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελληνική Εταιρία Πυρηνικής Φυσικής

Leader Books