Το πρόγραμμα του Συμποσίου περιλαμβάνει προσκεκλημένες ομιλίες διάρκειας 35 λεπτών και προφορικές παρουσιάσεις διάρκειας 15-20 λεπτών από ερευνητές από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Επιπλέον, την Παρασκευή θα υπάρξει συνεδρία παρουσιάσεων σε αφίσα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Με την έναρξη του συμποσίου θα διανεμηθεί το βιβλίο με τις περιλήψεις των παρουσιάσεων.


Γλώσσα παρουσίασης ομιλίας είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Για διευκόλυνση των συμμετεχόντων συναδέλφων από το εξωτερικό προτείνεται τα κείμενα των διαφανειών των ομιλητών καθώς και των αφισών να προετοιμαστούν στην Αγγλική.